Historisk Selskab for Handicap og Samfund blev dannet i 1986 med det formål at udvikle et sammenhængende og tværfagligt handicaphistorisk perspektiv.
Dannelsen af Historisk Selskab for Handicap og Samfund skal ses i sammenhæng med udlægningen af handicapforsorgen fra staten til amterne i 1980. Denne medførte en lang række væsentlige forbedringer for brugerne, men den medførte også, at værdifulde arkivalier, materialer, genstande, hjælpemidler, kartoteker, bogsamlinger m.m. i værste fald blev destrueret og i bedste fald gemt eller glemt.
At bevare og beskrive handicaphistorien er ikke kun et formål i sig selv. Handicaphistorien bør øve indflydelse på samfundet og være en selvfølgelig del de social-, uddannelses- og sundhedshistorien, fordi:
 
Handicaphistorien kan betyde meget for identiteten hos det enkelte menneske med handicap

Handicaphistorie afdækker samfundets måde at tænke og indrette sig på

Handicaphistorie medvirker til at flytte ikke-handicappedes holdninger til mennesker med handicap

Handicaphistorie er nødvendig, når man skal forstå og formulere nye mål for samfundets tilbud til mennesker med handicap.