Bliv medlem af Historisk Selskab for Handicap og Samfund

Bliv medlem af HSHS

Som medlem af HSHS støtter du bevarelsen af de handicappedes historie og kan deltage i foreningens arrangementer til medlemspris.

Du modtager også de to årlige udgaver af Handicaphistorisk Tidsskrift, hvor selskabet behandler forskellige handicaphistoriske emner.

HSHS udgiver herudover to årlige nyhedsbreve, som du kan motage med posten eller elektronisk.

Institutionsmedlemsskab 500 kr
Enkeltmedlemsskab 300 kr