Sytter Kristensen, formand

Socialpædagog og tidligere formand for LEV i en periode på 15 år.

E-mail: sk@lev.dk

Henning Jahn, kasserer

Uddannet omsorgsassistent med videreuddannelse. Igennem mange år leder af bo- og beskæftigelsestilbud for udviklingshæmmede og leder af Udviklingsafdelingen indenfor handicap og socialpsykiatri i Slagelse Kommune. Har løst konsulentopgaver for Vestsjællands Amt og Grønlands Hjemmestyre. Herudover medinitiativtager til en række foreninger målrettet arbejdet med udviklingshæmmede nationalt og internationalt. Har forfattet talrige artikler i tidsskrifter og medinitiativtager til tidsskriftet UDVIKLING og forlaget UDVIKLING.

Mob: 22 58 86 82

E-mail: henning@henningjahn.dk
 

Birgit Kirkebæk, redaktør

Dr. pæd. Var lærer og leder af skoler for udviklingshæmmede i perioden 1960 - 1988. Var herefter lektor på Danmarks Lærehøjskole, fra 1995 kombineret med en deltidsansættelse som professor  ved Universitetet i Oslo. Blev pensioneret i 2000, men er fortsat forskningsmæssig aktiv. Har skrevet en række bøger og artikler om handicaphistoriske emner.

Tlf. 36 70 71 30

Stine Grønbæk Jensen - Sekretær 

Antropolog og ph.d. studerende ved Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg og Syddansk Universitet.

Medforfatter til bøgerne "Forvist til forsorg Grønlændere med handicap nedsendt til Danmark” (2008) og ”På kanten af velfærdsstaten. Anbragte og indlagte i dansk socialforsorg 1933-1980” (2015) samt en række artikler om tidligere anbragtes erindringer.

Har tidligere været ansat som konsulent i Socialstyrelsen og Region Sjælland og som videnskabelig medarbejder ved det socialhistoriske projekt ”Anbragt i historien” under Svendborg Museum.

E-mail: stinegj@hotmail.com

Claus Nielsen, webmaster

Forsker ved Oticons forskningsafdeling siden 1987. Aktiv i både nationale og internationale forskningsprojekter. Arbejder til dagligt med hørehæmmede testpersoner. Er ansvarlig for Oticons historiske høreapparatsamling. Hovedinteresse er de hørehæmmede og deres historie. 

E-mail: 1lollik@gmail.com 


 

Henriette Mentzel, suppleant

Aktiv i Dansk Handicap Forbunds Ungdomskreds og Danske Handicaporganisationers lokalafdeling Midt- og Østlolland. Kurser i Dansk samt Minoritetsstudier, Københavns Universitet 1999 - 2011. Arbejder nu som frivillig for etniske minoritetsforeninger.

E-mail: mentzel@mail.dk