Handicaphistorisk Tidsskrift
Handicaphistorien udgiver Handicaphistorisk Tidsskrift. Det udkommer to gange om året og henvender sig til alle handicaphistorisk interesserede på tværs af fag- og institutionsgrænser.

Handicaphistorisk Tidsskrift optager bidrag fra såvel museums-, arkiv- og forskningsverdenen som fra handicapverdenen, og der anmeldes faglitteratur, som omhandler handicaphistorie.
 
Du vil kunne downloade udvalgte komplette eksemplarer af tidsskriftet samt enkelte artikler. 
Tidsskrifter udgivet indenfor de seneste 2 år kan købes ved henvendelse til Dansk Psykologisk Forlag http://www.dpf.dk